Godziny operacji: od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00 – 16:00, a także w sobotę 09:00 – 14:00

Regulamin i Warunki

CarpetU2 jest to sklep internetowy z ekspozycją i sprzedażą ręcznie robionych dywanów, należący do firmy Taba Tabaee, znajdującej się pod adresem 12km Thessalonikis-Poligirou, Saloniki, w Grecji (NIP: EL047267011). Przed wizytą w naszym sklepie internetowym i obejrzeniem naszej strony, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem i warunkami, które odnoszą się głównie do sposobu użytkowania sklepu internetowego CarpetU2. Upewnij się, że zgadzasz się z poniższym regulaminem i warunkami, gdyż dalsze użytkowanie i poruszanie się po stronie CarpetU2 stanowi jednoczesne oświadczenie zapoznania się z nimi i bezwarunkową zgodę na nie.

Warunki

Firma Carpet U2 zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub aktualizacji warunków transakcji dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego, w zależności od jej potrzeb oraz etyki handlowej. CarpetU2 zobowiązuje się do poinformowania użytkowników o jakichkolwiek modyfikacjach, a także zmianach na łamach strony tegoż sklepu internetowego. Należy zauważyć, iż zmiany warunków nie obejmują zamówień złożonych wcześniej.

Dostępne Informacje i Produkty

CarpetU2 zobowiązuje się do podania kompletnych i dokładnych informacji na stronie sklepu, obejmujących zarówno opis podstawowych cech szczególnych, wyodrębniając każdy dostępny produkt, jak i dostarczenie dokładnych informacji odnośnie świadczonych usług, z zastrzeżeniem, iż mogą zaistnieć techniczne lub typograficzne błędy, jakie umknęły naszej uwadze lub zaistniały przypadkowo lub w trakcie ewentualnej, niezależnej od nas przerwy w funkcjonowaniu strony.

Ograniczenie odpowiedzialności

CarpetU2 nie może w żaden sposób zagwarantować, że wszystkie produkty istniejące na stronie internetowej są obecnie dostępne, jednak zobowiązuje się natychmiast poinformować zainteresowanego klienta o jakichkolwiek brakach. CarpetU2 ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za umyślne i rażące niedbalstwo, w przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionych produktów, za informacje jakie sama udostępnia oraz za usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej. Sklep internetowy CarpetU2 nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, mogące zaistnieć podczas użytkowania strony lub próby zalogowania się do niej, za które odpowiedzialna jest jakość połączenia z miejscową siecią internetową.

Prawa autorskie

Cała zawartość stron internetowych, umieszczanych przez CarpetU2, w tym zdjęcia, grafiki, fotografie, wzory, teksty, usługi i produkty stanowią prawa autorskie CarpetU2 i są chronione przepisami prawa greckiego, prawa europejskiego oraz konwencjami międzynarodowymi. Wszelkie kopiowanie, analogowy/cyfrowy zapis, mechaniczne powielanie, a także dystrybucja, transmisja, pobieranie, przetwarzanie, odsprzedaż, tworzenie dzieł pochodnych lub wprowadzanie w błąd opinii publicznej odnośnie prawdziwego autora treści zamieszczanych na stronach internetowych jest ściśle zabronione.
Powielanie, publikowanie, pobieranie, dystrybucja, zamieszczanie, przekazywanie lub wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach CarpetU2 w jakikolwiek sposób do celów komercyjnych lub innych jest dopuszczalne tylko i wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą CarpetU2 lub innego prawowitego posiadacza tychże praw autorskich.
Nazwy, zdjęcia, logo i znaki towarowe, reprezentujące firmę CarpetU2, są wyłącznymi oznaczeniami i znakami towarowymi CarpetU2, chronionymi przez greckie, europejskie i międzynarodowe prawa odnośnie znaków towarowych i przemysłowych oraz praw autorskich i nieuczciwej rywalizacji.
Jakiekolwiek udostępnienie ich czy ukazywanie się na stronach CarpetU2 nie powinno być w żaden sposób interpretowane jako nadanie pozwolenia czy udostępnienie praw do ich użytkowania.

Obowiązki Użytkownika

Użytkownicy stron internetowych CarpetU2 zgadzają się, iż nie będą ich używać do wysyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową oraz przekazywania w żaden inny sposób treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, groźne, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, stanowią naruszenie prywatności drugiego człowieka, ukazują empatię, a także dyskryminację rasową, etniczną lub inną, może być szkodliwe dla nieletnich na wiele sposobów, nie mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa lub wedle stosunków umownych czy konwencjonalnymi (np. informacji poufnych, osobistych, zastrzeżonych, które zostały zdobyte lub ujawnione w ramach stosunków partnerskich lub są objęte umową o poufności), naruszające jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności innych osób, zawierające wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, uszkodzenia, zniszczenia lub uniemożliwiające prawidłową obsługę jakiegokolwiek sprzętu i oprogramowania komputerowego, celowo lub nie naruszające przepisy greckie i społecznościowe UE, mogące nękać osoby trzecie w jakikolwiek sposób i ze względu na jakiekolwiek treści, które są wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania danych osobowych użytkowników.

Bezpieczeństwo

CarpetU2 zdaje sobie sprawę ze znaczenia kwestii ochrony Danych Osobowych Użytkownika oraz jego transakcji online i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Wszystkie podane przez Użytkownika informacje związane z danymi osobowymi i transakcjami są bezpieczne i poufne.

Identyfikacja Użytkownika

Istnieją dwa kody, które używane są do identyfikacji Użytkownika: Login (e-mail lub nazwa użytkownika) i Osobisty Kod Zabezpieczający (hasło), które to wprowadzane za każdym razem podczas logowania zapewniają pełne bezpieczeństwo w trakcie dostępu do danych osobowych Użytkownika.
Istnieje możliwość zmiany Osobistego Kodu Zabezpieczającego (hasła) oraz adresu e-mail tak często, jak tylko jest to potrzebne. Jedynie Użytkownik posiada dostęp do swoich danych osobowych poprzez wymienione wyżej kody i wyłącznie on jest odpowiedzialny za utrzymanie ich w tajemnicy oraz ochronę przed osobami trzecimi. W przypadku utraty hasła lub włamania na konto powinien natychmiast powiadomić pracowników CarpetU2, w przeciwnym wypadku sklep internetowy CarpetU2 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie hasła przez osobę nieuprawnioną.

Kontrolowany Dostęp

Dostęp do systemu CarpetU2 (serwery) kontrolowany jest przez firewall, który udostępnia użytkownikom korzystanie z określonych usług, jednocześnie zabraniając mu dostępu do systemu i bazy danych zawierających poufne dane i informacje o firmie.

Szyfrowanie Danych – Bezpieczeństwo

Wprowadzenie danych karty kredytowej klienta odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego systemu PayPal. System PayPal jest największym internetowym bankiem i posiada wszelkie nowoczesne metody zabezpieczeń. Więcej o bezpieczeństwie transakcji znajdziesz tutaj.

CarpetU2 nie przechowuje w swoich bazach danych żadnej informacji dotyczącej twojej karty kredytowej. Wszystkie te elementy są zarządzane przez Paypal.

Tajemnica Handlowa

Zachowanie tajemnicy handlowej uznaje się za oczywiste. W przypadku e-commerce (handlu elektronicznego) stosuje się te same, podstawowe zasady, co podczas handlu tradycyjnego. Wszystkie informacje przekazane przez użytkownika firmie CarpetU2 są poufne i CarpetU2 podjął wszelkie niezbędne kroki, aby z nich korzystać tylko w zakresie niezbędnym w celu realizacji oferowanych usług. Niektóre z podjętych środków ostrożności są następujące:

  1. Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do informacji o transakcji przeprowadzonej przez użytkownika i tylko w razie potrzeby, np. w celu przetworzenia zamówienia.
  2. CarpetU2 nie ujawnia informacji o kliencie i jego transakcjach, chyba że posiada jego pisemne zezwolenie lub takie są wymogi sądu lub innego organu władzy publicznej.
  3. W przypadku, gdy do obsługi systemów CarpetU2 wykorzystuje osoby trzecie, zapewnia gwarancję o zachowaniu tajemnicy handlowej.

    Klient może zażądać okazania wszelkich informacji o jego danych przechowywanych przez firmę oraz dokonania poprawek w momencie udokumentowania zaistniałego błędu.

Ochrona Danych Osobowych

Podczas odwiedzania stron CarpetU2 klient może zostać poproszony o podanie informacji osobistych (imię, nazwisko, zawód, adres, adres dostawy produktów itp.), zazwyczaj w celu realizacji zamówień. Wszelkie dane osobowe, które podaje się w dowolnym miejscu na stronach i usługach internetowych, zachowywane są wyłącznie z przyczyn związanych z umożliwieniem przeprowadzenia transakcji, utrzymania kontaktu z klientem, poprawy jakości usług oraz zapewnienia poprawnego działania serwisu i nie mogą być one wykorzystywane przez żadną osobę trzecią (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo i tylko przez właściwe organy).
Wszyscy pracownicy CarpetU2, którzy mają dostęp do danych osobowych użytkownika, są ściśle określeni, natomiast zabrania się udostępniania tychże danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wszelkie racjonalne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika zostały podjęte.

Pomoc

Istnieje możliwość znalezienia odpowiedniego dywanu w jeden z poniższych sposobów lub ich kombinacji:

  1. Wybierając jedną z głównych kategorii na górze strony.
  2. Wybierając kombinację ceny, rodzaju produktu, koloru itd. w sekcji znajdującej się pod menu głównym strony.
  3. Szukając konkretnej nazwy dywanu używając wyszukiwarki.

CarpetU2 dokłada wszelkich starań aby zapewnić wysoką jakość usług. Pomimo tego, nadal nie można wykluczyć przypadkowych błędów w cenach i drugorzędnych cechach produktów i nie można zagwarantować, iż nie zaistnieją żadne przerwy w funkcjonowaniu strony lub błędy ludzkie podczas aktualizacji/wpisania ceny któregoś z produktów.

Zalecamy również, przed dokonaniem zakupu w naszym sklepie internetowym, zapoznanie się z naszymi sekcjami: Warunki, Zakupy, Sposoby Wysyłki oraz Sposoby Płatności, gdzie można znaleźć przydatne informacje na temat procesu i sposobów dokonania zakupu produktów.

W trakcie składania zamówienia, otrzymasz automatyczną wiadomość na podany wcześniej adres e-mail, w którym będą opisane szczegóły zamówienia. Po przetworzeniu zamówienia przez dział elektronicznych zakupów CarpetU2, zostanie wysłany drugi, potwierdzający e-mail z informacjami odnośnie produktów, które będą wysłane.

Jeżeli w złożonym wcześniej zamówieniu zaistnieją jakieś braki, to zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail. W przeciwnym wypadku skontaktujemy się z klientem telefonicznie na numer podany podczas rejestracji lub w trakcie składania zamówienia na naszej stronie. Jeżeli chodzi o wiadomości e-mail, to prosimy upewnić się, iż dochodzą i zatrzymać je w trakcie realizacji naszej transakcji. Obowiązkiem jest, zgodnie z ogólnymi warunkami regulującymi nasze zamówienia, natychmiastowe poinformowanie nas, iż nie dochodzą odpowiednie wiadomości e-mail.